Mikä on Skipup?

SkipUp on patentoitu siirtolavajärjestelmä, jonka avulla voit pinota tai järjestellä lavat työmaalla tarpeen mukaisesti. SkipUp-siirtolavoja on mahdollista pinota päällekkäin jopa kolme kappaletta. SkipUp-siirtolavajärjestelmä soveltuu yhteen käytettäväksi kaikkien standardilavojen kanssa, eikä sen käyttöönotto vaadi muutoksia olemassa olevaan kuljetuskalustoon.

SKIPUPIN HYÖDYT

Patentoitu SkipUp-lavajärjestelmä tarjoaa järkeviä ratkaisuja rakennustyömaan logistiikan hallintaan. SkipUp vastaa kaupungistumisen haasteisiin ja tukee samalla kestävän kehityksen toimintaperiaatteita.

0%

Vähentää päästöjä

0%

puolittaa hiilijalanjäljen

0%

Vähentää kuljetuskustannuksia

0%

vähentää työmaaliikennettä

TAKAISINMAKSULASKURI (ROI)

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ RATKAISUJA

Ympäristösyyt kannustavat kehittämään tehokkaita ja älykkäitä logistiikan ratkaisuja. Rakennusalan kuljetuslogistiikan aiheuttamat päästöt ja muut ympäristöhaitat tuovat mukanaan haasteita, joihin on vastattava. Siksi kehitimme SkipUpin.

VAIVATTOMAN HELPPOA LAJITTELUA JA KIERRÄTYSTÄ

SkipUp-lavat soveltuvat eri materiaalien kierrättämiseen. Lavajärjestelmä on kehitetty työmaille, joissa lavoja joudutaan jatkuvasti siirtelemään ja vaihtamaan. SkipUp-lavajärjestelmä mahdollistaa nopean ja helpon lavojen rotaation sekä jätteen lajittelun. Työmaalogistiikka puolittuu ja joustava lavojen vaihto mahdollistaa materiaalikierrätyksen jo työmaalla.

kestävää työmaaliikennettä

SkipUp-siirtolavajärjestelmän ansiosta ajettavia kilometrejä kertyy vähemmän. Lavoja voidaan kuljettaa kerralla jopa kuusi kappaletta, riippuen kuljetusauton kapasiteetista. Kuljetuskustannukset alenevat tämän vuoksi merkittävästi polttoaineen kulutuksen laskiessa. 

SKIPUP TEHOSTAA 
TYÖMAALOGISTIIKKAA

Lisääntyvä kaupungistuminen tuo mukanaan rakentamista, purkamista ja kunnostustyötä. Rakennus- ja purkutyömaat ovat hankalia sekä ahtaita alueita aiheuttaen paineita kasvukeskuksien infrastruktuurille. SkipUp-lavajärjestelmä tarjoaa toimivia ratkaisuja rakennus- ja purkutyömaalogistiikan sujuvaan hallintaan.

TASAINEN JA KESKEYTYKSETÖN TYÖTAHTI

Skip SkipUp -lavajärjestelmän avulla lavojen vaihto käy kätevästi. Täysi lava voidaan korvata tyhjällä lavalla, samalla kun täysi lava nostetaan auton kuljetettavaksi. SkipUp-järjestelmän avulla säästytään ylimääräisiltä keskeytyksiltä ja työtahti pysyy tasaisena sekä tuottavana.

KUN KÄYTETTÄVYYS RATKAISEE

Rakennus- ja purkutyömaan liikennejärjestelyt ruuhkauttavat kaupunkiympäristöä, kasvattavat päästöjä sekä lisäävät meluhaittoja. SkipUp-lavajärjestelmä on uusi innovaatio, joka on kehitetty ratkaisemaan rakennustyömaiden logistiikkahaasteita.

ENEMMÄN TILAA – VÄHEMMÄN RUUHKAA

SkipUp-lavajärjestelmä vähentää tehokkaasti rakennus- ja purkutyömaiden ruuhkaisuutta. SkipUp-siirtolavoja on helppo siirrellä paikasta toiseen, jopa ahtaissakin tiloissa. Siirtolavoja voidaan pinota päällekkäin jopa kolme kappaletta, liittäen ne tukevasti sekä turvallisesti toisiinsa. SkipUpin avulla lavakenttätilan tarve työmaalla vähenee merkittävästi.

OPTIMAALINEN SIIRTOLAVOJEN YHTEENSOPIVUUS

SkipUp-lavajärjestelijän käyttöönotto ei vaadi muutoksia nykyiseen kuljetuskalustoon ja järjestelmä soveltuu standardilavoille. Lavajärjestelmä on helppokäyttöinen ja yksinkertainen asentaa.

SKIPUP-LAVAJÄRJESTELMÄ LISÄÄ  TYÖMAAN TURVALLISUUTTA

Tiiviit ja ahtaat kaupunkialueet ja rakennus- sekä purkutyömaat ovat täynnä riskitekijöitä. SkipUp- siirtolavajärjestelmäm myötä kuljetusmäärät vähenevät, joka lisää myös turvallisuutta työmaalla sekä työmaan lähialueilla.

VÄHEMMÄN LIIKENNETTÄ – TURVALLISEMPI TYÖYMPÄRISTÖ

SkipUp- järjestelmän avulla työmaaliikenne puolittuu. Liikenteestä aiheutuvat riskit pienenevät ja työturvallisuus paranee. Vaaralliset liikenteestä aiheutuvat pullonkaulat poistuvat ja työmaan turvallisuus paranee, sillä kuorma-autoliikennettä työmaan ympäristössä voidaan vähentää. 

Lisää tilaa kohteissa

Lavojen määrä työmaalla on vähenee, koska helpon ja nopean lavanvaihtamisen johdosta paikalla tarvitaan vain yksi lava materiaalia kohden. Tarvittava varastointitila pienenee huomattavasti, sillä SkipUp lavoja voi pinota jopa kolme päällekkäin.

palkinnot & patentit

German Innovation Award, kultasija
B2B-sektorin logistiikka ja infrastruktuuri -kategoria
28. toukokuu 2019
Deutsches Technikmuseum Berlin, Saksa

The IAA Trailer Innovation Award, hopeasija         Body-kategoria
21. syyskuu 2018
IAA Nutzfahrzeuge -näyttely, Saksa

PATENTIT: FI:127476, FI:127894, FI:127896, FI:127897. Reg FI:12172 Pat.Pending AE:P6001458/2019, EP:17785516.0, IN:201917045290, FI:20195404, SA:519410283 SG: 11201909425X, US: 16/604556, PCT/FI2019/050385, PCT/2019/050386, PCT/FI2019/050387, FI:20195669